Individuele begeleiding

Pels Reïntegratie & (Job)coaching onderscheidt zich door een persoonlijke en betrokken manier van begeleiden, heeft ruime ervaring met individuele begeleiding en levert maatwerk wanneer er behoefte is aan een individueel traject.

Wanneer je (door ernstige psychische- of psychiatrische problemen) bent vastgelopen in het organiseren van je eigen leven en verplichtingen.

Door middel van een intakegesprek wordt besproken waar jouw persoonlijke ondersteunings-behoefte uit bestaat. En worden afspraken gemaakt over de frequentie en de inhoud van de begeleiding.

Toeleiden schuldhulpverleningstraject

Schulden bij medewerkers vormen een steeds groter punt van aandacht voor werkgevers en kunnen een grote weerslag hebben op het functioneren van een medewerker. Ondersteunen bij het aanpakken van dit probleem is raadzaam, maar toeleiding naar een schuldhulpverlenings-traject is vaak tijdrovend

De medewerker wordt een afgesproken periode begeleid bij deze toeleiding, waarbij het doel is dat er een hulpverleningstraject tot stand is gekomen. Wanneer dat is geslaagd, wordt middels nazorggesprekken getoetst of daarin voldoende voortgang zit.