Preventieve loopbaancoaching

Al in een vroeg stadium voorkomen dat een medewerker (langdurig) zal gaan uitvallen. Het werken lukt nog wel, maar het gaat fysiek of psychisch niet goed met de medewerker. Het werk is te zwaar geworden, de leeftijd is een rol gaan spelen of er zijn andere oorzaken waardoor het jasje van het eigen werk niet langer past. Acceptatie van dit feit is vaak een moeizaam proces, waarbij afscheid nemen van mogelijkheden en van de bekende werkplek een grote rol kunnen spelen.

Er is behoefte aan een oriƫntatie op andere loopbaanmogelijkheden, maar er is ook behoefte aan ondersteuning bij het proces van verwerking en acceptatie.

Tevens kan het zijn dat het eigen werk nog wel als passend wordt beschouwd, maar de terugkeer naar het werk stagneert als gevolg van allerlei oorzaken. De coach begeleidt de terugkeer naar het werk.

Ook hierbij is de insteek praktisch, doelgericht, persoonlijk en betrokken. Een traject duurt over het algemeen niet langer dan een half jaar.

Na een intakegesprek wordt in overleg en op maat een plan van aanpak opgesteld.