Re-integratie

Wanneer als gevolg van een beperking gezocht moet worden naar ander passend werk binnen of buiten de organisatie.

Als onafhankelijke partij sta ik naast werkgever èn werknemer. Voorzie een ieder van het benodigde advies en geef ondersteuning met als doel om het resultaat te bereiken dat voor beide partijen het meest wenselijk is: passend werk!

Het traject wordt op maat aangeboden. Wanneer dat nodig is, lever ik praktische ondersteuning, zoals (hulp bij) het opstellen of bijwerken van een CV en/of sollicitatiebrief. Ondersteun ik in het bijschaven van de sollicitatievaardigheden en zoek mee naar een passende werkplek.

Waar dat wenselijk is, leg ik contact met een toekomstig werkgever of zoek naar een werkervaringsplek. Daarnaast heb ik oog voor het proces van verandering dat de medewerker door maakt en bied de ondersteuning die daar bij past.