Jobcoaching

De medewerker 'on the job' ondersteuning bieden in het uitvoeren van het werk. Er kunnen persoonlijke, werkgerelateerde of privébelemmeringen aan de orde zijn.

De coach heeft ruime ervaring in het werken met medewerkers met een psychische of psychiatrische beperking. En heeft een onafhankelijke opstelling, een praktische insteek en een persoonlijke benadering. Het kan gaan om:

  1. persoonlijke effectiviteit: beter leren organiseren van het werk.

  2. werkhouding: verkrijgen van inzicht in de eigen opstelling en vergroten van het gevoel van verantwoordelijkheid.

  3. assertiviteit: leren erkennen, herkennen en stellen van grenzen.

  4. professionele werkhouding: afstemmen van gedrag op de norm van de organisatie en/of de gestelde beroepseisen.

  5. emotionele bankrekening: herstellen of verbeteren van de relatie tussen werkgever en werknemer of binnen een team.

  6. acceptatie: leren omgaan met een beperking in relatie tot het werk.